Mer om forskning
 
 

Forskning och praktiken

Vetenskapligt stöd och beprövad erfarenhet
I skolan bör vi använda läsinlärningsmetoder som har utvärderats och har vetenskapligt stöd. Parallellt får vi förlita oss på ”beprövad erfarenhet”, det vill säga sådant som använts i undervisningen i många år och visat sig ge goda resultat, men som inte alltid granskats under vetenskaplig lupp.

Det är lätt att få uppfattningen att forskningen om läs- och skrivsvårigheter och verksamma läsinlärningsmetoder spretar åt alla håll. Med jämna mellanrum poppar nya trender och ”mirakelmetoder” upp. För en förälder kan det vara mycket svårt att navigera bland informationen. Istället är lärarens kompetens helt avgörande för hur det går för barnet.

Smart start vid lässvårigheter och dyslexi.jpg

Boken “Smart start vid lässvårigheter och dyslexi”
”Smart start vid lässvårigheter och dyslexi” ger konkreta råd till föräldrar och lärare i mötet med barn som har svårt att komma igång med läsningen. Du får basfakta och enkla tips på hur man upptäcker och stöttar dessa barn.

Initiativtagare till boken är Louise Belfrage, Kod-Knäckarnas grundare och ordförande. ”Smart start” är en vidareutveckling av broschyren ”Föräldrar – en resurs för sina barn”. Boken ger handfast vägledning till föräldrar, innehåller bl. a många pedagogiska råd som får direkt effekt i vardagen samt en forskningsöversikt.

Den ingår i Natur och Kulturs serie Lärpocket. Professor Ingvar Lundberg skrev t.ex delarna: ”Alla kan lära sig läsa och skriva” och ”Konsten att läsa faktatexter”.

  • Lärare kan beställa böckerna hos förlaget Natur och Kultur.

  • Privatpersoner beställer ”Smart start” hos en internetbokhandel eller i bokhandeln.

Här kan du ladda ner en pdf med en kortfattad redogörelse för vad forskningen säger och som bygger på professor Mats Myrbergs forskningsöversikt gjord för Skolverket, hämtad ur boken “Smart start vid lässvårigheter och dyslexi” av Bodil Andersson, Louise Belfrage och Eva Sjölund 2006, Natur och Kultur.”