Tidig fokus på läsutvecklingen.jpg

Tidig fokus på läsutveckling

Föreläsning om lässvårigheter och dyslexi

Filmen vänder sig i första hand till lärare men även till föräldrar som vill veta hur man kan göra i skolan. Logoped Bodil Andersson Rack berättar om barns språkutveckling och de vanligaste orsakerna till läs- och skrivsvårigheter. Hon beskriver hur tidigt fokus på läsning ger goda effekter på alla barns läsutveckling och ger råd om hur man går vidare.

Dvd:n har fem ämnesområden:

  • Talspråk och skriftspråk

  • Barns språkutveckling

  • Att bli en läsare och skrivare

  • Lässvårigheter och dyslexi

  • Åtgärder, bemötande och tips

Utvecklad av Kod-Knäckarna i samarbete med logoped Bodil Andersson Rack, Spella AB.