Om hitta språket
 
 

Om ”Hitta språket!”

Hitta språket! Ett projekt i samarbete med Barnhälsovården Uppsala Län

Under 2012–2017 arbetade Kod-Knäckarna med detta projekt kring språkutveckling för barn i åldrarna 0–5 år. Målet var att förbättra barnens språköra och öka läsglädjen, för att minska risken för senare läs- och skrivsvårigheter.

Projektet genomfördes i samarbete med Barnhälsovården i Uppsala län och med stöd av bland andra Arvsfonden.

Hitta språket! delades under projekttiden ut via barnavårdscentralerna i Uppsala län. Avsnitten på filmen fungerar som diskussionsunderlag mellan personal och föräldrar. Cirka 18 000 dvd:er delades ut gratis. Meningen var att föräldrar kunde se filmen hemma i lugn och ro. Broschyren som beskriver övningarna följde med för att ge tid för eftertanke och goda möjlighet att faktiskt prova att göra ökningar med sitt barn vid lämplig tidpunkt.

Språkstimulerande övningar
Filmen “Hitta språket!” som producerades inom ramen för projektet, innehåller olika språkstimulerande aktiviteter. Filmen ska göra föräldrarna medvetna om det tydliga samband som finns mellan barnets språkutveckling i förskoleåldern och senare läs- och skrivförmåga, samt hur den tidiga språkutveckling kan få avgörande betydelse för barnets framtid.  Aktiviteterna som beskrivs är enkla för föräldrar att genomföra i vardagen.

A-O
Tidig språkstimulans innebär till exempel att man som förälder tar sig tid att prata med sitt barn. Att man benämner föremål, pekar och förklarar. Det är också viktigt att föräldrarna lär sig att lyssna in sitt barn och att uppmärksamt följa och uppmuntra barnets egna försök att kommunicera. Att ha tålamod att invänta svar från barnet är av stor betydelse.

Flera språk
Filmen finns översatt till engelska, arabiska, persiska, kurdiska och somaliska så att även föräldrar med annat modersmål än svenska kan ta till sig innehållet i filmen.

I samverkan med forskare
Hitta språket! är framtagen i samverkan med de främsta forskarna och praktiker på området och projektet genomfördes i samarbete med Barnhälsovården i Uppsala län.

För grundmanuset står Monica Westerlund, docent i logopedi och medicine doktor.

Andra som bidragit till manuset är:

 • Bodil Andersson Rack, logoped, läs- och skrivkonsult, slutmanus

 • Anita Hildén, förskollärare, speciallärare, fil. mag. i pedagogik

 • Solveig-Alma Halaas Lyster, professor vid Department of Special Needs Education, University of Oslo

 • Görel Sterner, lärare, specialpedagog, bl a medförfattare till ”Före Bornholmsmodellen: Språklekar i förskolan”

Dessutom har projektets referensgrupp bidragit till manus:

 • Barbro Bruce, leg. logoped, universitetslektor, Malmö högskola

 • Björn Kadesjö, överläkaren i barnneuropsykiatri, Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Hugo Lagercrantz, professor i barnmedicin, Karolinska universitetssjukhuset

 • Mats Myrberg, professor emeritus, Specialpedagogik, Stockholms universitet

 Projektet genomförs med stöd av bland andra:

 • Arvsfonden

 • Prins Carl Gustafs Stiftelse

 • Ragnar Söderbergs stiftelse

 • Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond

 • Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

 • Stiftelsen Oscar Hirsch Minne

 • Åke Wibergs Stiftelse