Hitta språket!

En film till föräldrar om små barns språkutveckling 0–5 år.

Ett starkt språk är en viktig grund för barns möjligheter att lyckas i livet. I filmen ”Hitta språket!” får du enkla, lekfulla och roliga exempel på vad du själv kan göra i vardagen för att sätta fart på ditt barns språk. Det utvecklas bäst när du och ditt barn har samma fokus!

Ni ser. Ni hör. Ni gör olika saker tillsammans. Du bekräftar barnets kommunikation och så är språkutvecklingen igång! Ordsamlandet, läslusten och era förtroliga samtal ger ovärderlig kunskap inför skolstarten. Ladda gärna hem broschyren och ha den som stöd för minnet.

Inledning – Till dig som är förälder

Del 1 – Från födseln till de första orden

Del 2 – Från ett ord till många

Del 3 – Hela meningar och resonemang