Språkutveckling
 
 

Språkutveckling

Förskolebarn
Du som förälder till barn 0-5 år kan göra mycket mer än du tror för att stimulera det lilla barnets språk. Ett starkt språk är en viktig grund för barns möjligheter att lyckas i livet. I “Hitta språket” får du enkla, lekfulla och roliga exempel på vad du själv kan göra i vardagen för att sätt fart på ditt barns språk. Det utvecklas bäst när du och ditt barn har samma fokus! Ni ser. Ni hör. Ni gör olika saker tillsammans. Du bekräftar barnets kommunikation och så är språkutvecklingen igång! Ordsamlandet, läslusten och era förtroliga samtal ger ovärderlig kunskap inför skolstart. Språkforskare och barnläkare betonar att läs- och skrivutvecklingen grundläggs redan under ett barns första år. När det blir dags att börja skolan är det lättare för barnet att knäcka läskoden om ni under småbarnsåren pratat, läst och lekt med bokstäver, ord och meningar.