Om Kod-knäckarna
 
 

Om Kod-Knäckarna

För att utveckla hela sin potential behöver alla barn knäcka läskoden. Många lär sig läsa och skriva med hjälp av lärarnas instruktioner. Men för andra – ungefär 20 % av barnen – krävs mer insatser för att bokstäverna ska formas till ord och meningar.

Dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter kan ha flera olika orsaker, men oavsett skälen till varför ett barn har svårt att lära sig läsa, skriva och stava, finns det mycket som kan underlätta inlärningen. De tidiga insatserna är extra viktiga, och de kan starta redan på skötbordet med att ge barnet ett rikt språk och vana vid böcker.

Föräldrar kan göra mycket för sina barn, men vi vet av egen erfarenhet hur krångligt det är att hitta den hjälp och information som behövs. Frågorna hopar sig: Hur får jag veta? Vad ska jag göra? Vad är bäst för mitt barn?

Vi på Kod-Knäckarna hjälper dig att hitta rätt! Vi har utvecklat arbetsmaterial som passar föräldrar och lärare, i förskola och skola. I samarbete med framstående läsforskare och praktiker har vi tagit fram filmer och broschyrer som bland annat innehåller övningar att göra tillsammans med barnet. Liknande material har tidigare saknats och efterlysts av både föräldrar och lärare.

I Kod-Knäckarnas styrelse sitter ordföranden Louise Belfrage, Elisabet Wohlfahrt, Lisbeth Grimlund, Elisabeth Marx, Kristina Schultz och Johan Belfrage. Projektledare för föreningens projekt är Lotti Fred.

Varför startades Kod-Knäckarna?
Kod-Knäckarna startades 2004 av Louise Belfrage och Suzanne Heimdal, båda föräldrar till barn med dyslexi samt speciallärare Eva Sjölund. Deras erfarenhet var att de flesta föräldrar både vill och kan hjälpa sina barn, men att det saknades lättillgänglig och anpassad information om hur man bäst går tillväga.

En viktig del i föreningens projekt har därför varit att ta fram information som särskilt riktar sig till föräldrar. Detta har senare kompletterats med fortbildningsinsatser för lärare, samt informations- och utbildningsmaterial till föräldrar med annat modersmål än svenska.

Med stöd från Riksbankens Jubileumsfond startade Kod-Knäckarna sitt första projekt. En referensgrupp med våra främsta läsforskare, professorerna Ingvar Lundberg och Mats Myrberg, bildades. De blev en viktig kunskapsbas även för kommande projekt.

Vägar framåt
Några röster om vår senaste dvd:  ”Hitta läsningen!”:

”Superbra, tack för inspiration och kraft som dvd:n gav oss” (anhörig).

”Jag skulle vilja använda den och visa för alla lärare i f-klass och åk 1 så att de i sin tur skulle kunna tipsa föräldrar om hur de kan stötta sina barn med läsinlärningen. Även fritidpersonal skulle kunna se den tillsammans för att då tillfälle ges kunna göra övningarna med fritidsbarnen” (skolpersonal)

”Positiv film, sonen har mått så dåligt över att inte kunnat läsa/skriva. Och ´virvelvinden’-övningen: Då skrattade han…” (anhörig)

Utvärdering och uppföljning av Kod-Knäckarnas projekt och material har gjorts kontinuerligt för att se vilken effekt de olika delarna haft, men också för att hitta de bästa vägarna framåt.

Kod-Knäckarna deltar i mässor och seminariedagar och besöker föreningar och institutioner som verkar för att förändra barnens situation. Vi samarbetar också med andra föreningar som är engagerade i frågor som rör dyslexi och föräldrasamverkan.

Vår förhoppning är att alla ansvariga, kommuner, myndigheter och lärarhögskolor, med kraft och tydlighet uppmärksammar dyslexi på ett strukturerat sätt som direkt kommer barnen tillgodo.

Vill du komma i kontakt med Kod-Knäckarna?  Mejla Louise Belfrage