Hitta läsningen.jpg

Hitta läsningen!

En film om hur du hjälper ditt barn att lyckas med ljud och bokstäver 5 – 8 år.

Skolbarn
Barn med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter behöver extra träning för att lära sig läsa och skriva. Föräldrar och lärare kan göra mycket för att hjälpa till. Kod-Knäckarna erbjuder kunskap, såväl som handfasta tips och övningar på ett pedagogiskt och roligt sätt.

Med Hitta läsningen! gör du en spännande resa in i bokstävernas värld tillsammans med ditt barn. Övningarna är utformade som lekar och går lätt att utföra i vardagen. De bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

Ladda gärna hem broschyren som innehåller alla övningar och korta förklarande texter. Bra att ha till hans som stöd för minnet senare när du själv skall utföra det du sett på filmen.

Ladda ner arbetsmaterial nedan (PDF):

Bodil Andersson Rack, legitimerad logoped, med bred erfarenhet av arbete med läs- och skrivsvårigheter, ger dig vägledning i hur du ska hitta ditt barns nivå och hur ni kan göra övningarna tillsammans.

Det finns också en tio minuter lång film för föräldrar som har engelskaarabiskapersiskasomaliska eller kurdiska/sorani som modersmål.

Övningsexempel om ljud och bokstäver
I ett avsnitt av filmen får ni leka med bokstäver och ljud! Syftet med övningarna är att hjälpa barnet att förstå hur ljud och bokstäver hänger samman, något som alla barn behöver lära sig. Barn med till exempel dyslexi brukar ha extra svårt att uppmärksamma ljuden i talet och i vilken ordning ljuden kommer, trots att deras hörsel är normal. Om man inte är säker på vilket ljud det är man hör, blir det förstås svårt att veta vilken bokstav som hör samman med ljudet. I övning F, G och H tränar ni att höra att ord är uppbyggda av olika ljud.

Se klippet ur filmen på YouTube här >>

Hitta läsningen! är producerad av Kod-Knäckarna i samarbete med Natur & Kultur och med stöd från Arvsfonden m.fl.

”Positiv film! Sonen har mått så dåligt över att inte kunnat läsa/skriva. Och virvelvinden-övningen: Då skrattade han…” (anhörig)