Hur kan jag hjälpa mitt barn?
 

Hur kan jag hjälpa mitt barn?

Vissa barn har lätt för att lära sig läsa, medan andra måste kämpa för att erövra bokstäverna och orden. Som förälder kan man känna sig maktlös när ens barn har problem med läs- och skrivutvecklingen, men det finns mycket du kan göra!

Öva och repetera
Du är i första hand förälder och ska inte ta över lärarens uppgift med att lära barnet läsa och skriva. En god tumregel är att man lär i skolan och övar hemma. Det är en fördel om du och läraren har ett gott samarbete, så att du kan hjälpa ditt barn att öva på det som de lärt sig i skolan. Barn med dyslexi behöver mycket övning och repetition för att de grundläggande sambanden mellan ljud och bokstäver ska sätta sig. I skolan finns inte alltid den tiden och varje extra stund hemma är värdefull.

Av läraren kan du få råd och tips om material och övningar. Kod-Knäckarna har tagit fram övningsmaterial som du och ditt barn kan använda. Materialet har fokus på barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och bygger på forskning.

Lek med språket!
I Kod-Knäckarnas film ”Hitta läsningen!” finns många övningar som du och ditt barn kan göra tillsammans.

Glöm inte att vardagen är full av tillfällen då du kan leka med språket och träna läs- och skrivförmågan med ditt barn, utan att det känns som skolarbete! Ladda ner broschyren med exemplen här!

  • Lek om ord, hitta ord som rimmar eller leta ord med samma begynnelseljud (Maja-moster-muffins-mysig-moln…), hitta alla ”S” i texten på mjölkpaketet, fundera över vad som händer med ett ord om man tar bort ett ljud i dem (”Vad blir ’gapa’ om jag tar bort ’g’?”)… Försök svara på alla frågor du får av ditt barn om ord och varför saker heter som de gör. Visa ditt barn hur roligt och spännande språk kan vara!

  • Högläsning utvecklar språket och förbereder barnet för egen läsning. Ni får en mysig stund tillsammans och i böckernas värld möter ni nya och spännande ord. Du själv uttalar orden tydligare när du läser än när du pratar, vilket gör att ditt barn får en bättre uppfattning om hur orden egentligen låter. Barnets ordförråd ökar och rustar barnet inför skolan och livet. Små barn som lyssnar på sagor blir vana vid skriftspråk och har ett försprång när det blir dags att läsa och skriva på egen hand. Kom ihåg att även äldre barn kan ha nytta av och njuta av att någon läser för dem.

  • Fyll vardagen med enkla skrivövningar. Ta dig de extra minuterna som krävs för att skriva inköpslistan tillsammans med ditt barn innan ni går och handlar. Skicka vykort eller sms till vänner och släktingar. Det är väl investerad tid! En del barn har lättare att koncentrera sig när de skriver på datorn än när de ska forma bokstäver med penna. Texten på datorn blir prydlig och fel är lätta att ändra. Får barnet laborera med olika teckensnitt och färger på bokstäverna, blir skrivandet ännu roligare.

Barnets självkänsla
Det viktigaste att hjälpa barnen med är att bevara deras självkänsla.

För ett barn med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi kan självkänslan få en ordentlig törn när de märker att de inte hänger med kompisarna i läsning och skrivning. Det kan färga av sig på andra delar av skolsituationen och ibland på livet i stort. Då behöver vi föräldrar finnas till hands och påminna om barnets starka sidor och att alla har både starka och svaga sidor. Att behöva öva extra för att få flyt på läsningen och skrivningen är inget konstigt – andra barn kan behöva träna på något annat.

Smart start vid lässvårigheter och dyslexi.jpg

Du stöttar ditt barn genom att lyfta fram sådant som går bra. Beröm är bästa morot! Bortse från stavfelen i uppgifter där stavningen inte är huvudsaken utan fokusera på innehållet. På så sätt håller barnet motivationen uppe och det är en viktig drivkraft för lärandet.

Sporra ditt barn och beröm varje litet framsteg. Lyft fram saker som ditt barn är bra på och de fina egenskaper ditt barn har. Se också till att göra roliga saker tillsammans med ditt barn, så att inte all tid läggs på skolarbetet.

xx.jpg

Rättvisa är inte att alla får lika mycket,
utan att alla får vad dom behöver