Har mitt barn Dyslexi?
 

Har mitt barn dyslexi?

Alla läs- och skrivsvårigheter är inte dyslexi, men skolan ska naturligtvis ge det stöd som behövs, med eller utan diagnos.

Dyslexi är ganska vanligt, ungefär 5–8 % av barnen i en årskull har dyslexi. Det blir i praktiken 1–2 barn per klass. Dyslexi är ett språkligt funktionshinder med biologiska orsaker och har inget att göra med intelligens. Annan inlärning kan gå hur lätt som helst.

Signaler du som förälder ska vara uppmärksam på är om ditt barn:

  • inte är intresserad av bokstäver, ord och böcker

  • lär sig läsa och skriva långsammare än kamraterna

  • läser knaggligt och långsamt

  • läser ofta fel på ord som liknar varandra, till exempel ”igen” och ”ingen”

  • får svårt med matematikens lästal

  • stavar fel, tappar ändelser och kastar om ord

  • verkar prestera under sin förmåga

  • blir frustrerad, ledsen och får låg självkänsla

  • har svårt att koncentrera sig

  • hittar på saker för att slippa läsa och skriva

Är du orolig för att ditt barn har problem med läsutvecklingen ska du tala med ditt barns lärare så fort som möjligt. Kanske har läraren också uppmärksammat svårigheterna och då kan ni tillsammans komma fram till hur ni ska hjälpas åt. Om skolan inte har lagt märke till problemen är det viktigt att en utredning görs så snart som möjligt, så att ditt barn får det stöd som han eller hon behöver.

Som föräldrar vill vi inget hellre än att hjälpa våra barn när de har problem. Ju tidigare läs- och skrivsvårigheterna upptäcks, desto lättare är det att ge det stöd som behövs, både i skolan och hemma. Genom att vara uppmärksam på de tidiga varningssignalerna kommer vi en bra bit på vägen och barnet får chansen att hålla jämna steg med sina kamrater. Motivation och självkänsla blir intakt. Läs mer här.

Skolans ansvar
Skollagen säger att: ”Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds.”Mer om detta kan du läsa i Skollagen.

All forskning visar att tidiga insatser är av avgörande betydelse. Därför bör föräldrar som inte får gehör av rektor under skolår 1 söka hjälp på annat håll. Du kan till exempel vända dig direkt till en logopedmottagning. Läs mer om forskning.