Föräldrar – en resurs för sina barn
 
 

Föräldrar – en resurs för sina barn

En broschyr om vad läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är

På ett enkelt sätt får du veta basfakta. Vad som är utmärkande för dyslexi och hur det yttrar sig. Du får viktig information som klargör hur du kan hjälpa ditt barn i vardagen och med skolarbetet.

Broschyren (20 sidor) är gjord för föräldrar, och kan med fördel användas av lärare i dialog med föräldrar och barn. Den betonar samarbetet mellan föräldrar och lärare.

Ladda hem broschyren “Föräldrar -en resurs för sina barn” (PDF)

Materialet har utvecklats av Kod-Knäckarna i samarbete med dr Ian Smythe, IBIS Consultants Ltd, och logoped Bodil Andersson Rack, Spella AB.

Uppge källa vid annat sammanhang än eget bruk.