Dyslexiforskning

Forskningen har visat att dyslexi har genetiska orsaker. Oavsett skälen till varför ett barn har svårt att lära sig läsa och stava, finns det mycket som kan underlätta läsinlärningen. En framgångsrik lärare använder flera metoder och anpassar dem till varje barn.

Barn med dyslexi behöver extra hjälp med att lära sig läsa och skriva, både i skolan och i hemmet. Ett gott samarbete mellan lärare och föräldrar ger goda förutsättningar. Forskarna framhåller föräldrarnas betydelse för barnets skolframgång. Det blir en trygghet för barnen om de vuxna runt omkring samarbetar och arbetar mot samma mål. Högläsning, övning och repetition är några av nycklarna.

Läs gärna vår lättlästa PDF Forskningssammanfattningen

Här låter vi några av Sveriges främsta forskare på området ge sina bästa råd

 

Ulrika Wolff
Tidig intensivträning ger bäst resultat

Mats Myrberg
Rätt pedagogik räddar 8 av 10 barn från dyslexi

Ingvar Lundberg
Läs högt för era barn!

Martin Ingvar
Alla barn har rätt till bra läsning.