Kodknäckarna.jpg
 
 

Hjälpmedel vid dyslexi

Här hittar du tips om en rad olika hjälpmedel som kan underlätta läs- och skrivinlärningen. Vi hoppas att du hittar det som kan vara till hjälp för just ditt barn.

 • Fallerej - Förlag, förlag med material till föräldrar till barn med läs- och skrivsvårigheter

 • Frölunda Data - Övningsprogram och kompensatoriska hjälpmedel

 • Inläsningstjänst AB - Inlästa läromedel och annan litteratur

 • MV-Nordic - Elevdata, övningsprogram och kompensatoriska hjälpmedel

 • Myndigheten för tillgängliga medier - Ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier som arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

 • Oribi - Datorstöd för personer med läs- och skrivsvårigheter

 • Svensk TalTeknologi - Hjälpmedel inom området läs- och skrivsvårigheter

 • Veta Mer - Övningsprogram och kompensatoriska hjälpmedel

 • Wordfinder - Språkverktyg och elektroniska ordböcker

 • Ydis - Språkpennor med lexikon och talsyntes

 • Lärare kan beställa boken “Smart Start vid lässvårigheter och dyslexi” hos förlaget Natur och Kultur. Privatpersoner kan beställa den hos en internetbokhandel eller i bokhandeln