Lästips om dyslexi och språkutveckling
 
 

Lästips om dyslexi och språkutveckling

Smart start vid lässvårigheter och dyslexi.jpg

Här har vi valt ut böcker och annat material som fungerar bra som komplement och fördjupning till Kod-Knäckarnas eget. Materialet belyser läs- och skrivsvårigheter från olika synvinklar och ger råd om hur man stimulerar den tidiga språkutvecklingen och läsutvecklingen.

 • Andersson, Bodil, Belfrage, Louise och Sjölund, Eva, Smart start vid lässvårigheter och dyslexi (2006). Natur och Kultur.

”Smart start” ger konkreta råd till föräldrar och lärare i mötet med barn som har svårt att komma igång med läsningen. Du får basfakta och enkla tips på hur man upptäcker och stöttar dessa barn.

Initiativtagare till boken är Louise Belfrage, Kod-Knäckarnas grundare och ordförande. ”Smart start” är en vidareutveckling av broschyren ”Föräldrar – en resurs för sina barn”. Boken innehåller också en forskningsöversikt, samt pedagogiska råd som får direkt effekt i vardagen.

Den ingår i Natur och Kulturs serie Lärpocket. Ingvar Lundberg har t.ex. skrivit delarna: ”Alla kan lära sig läsa och skriva” och ”Konsten att läsa faktatexter”.

 • Bjar, Louise och Frylmark, Astrid, Barn läser och skriver (2009). Studentlitteratur.

 • Bjar, Louise och Liberg, Caroline, Barn utvecklar sitt språk (2003). Studentlitteratur.

 • Blomqvist, Clarissa och Wood, Anki, Läs- och skrivundervisning som fungerar. Intervjuer med lärare (2006). Natur och Kultur.

 • Bruce, Barbro och Riddersporre, Bim, Kärnämnen i förskolan: Nycklar till livslångt lärande (2012). Natur och Kultur.

 • FDB (Föräldraföreningen för dyslektiska barn) LÄSK-pärmen – information om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi som tar upp kartläggning, åtgärdsprogram, engelskundervisning, betygsättning, arbetsminne med mera och ger tips både för undervisning och läxläsning. FDB.

 • Lagercrantz, Hugo, Hjärnbrus: Om utvecklingen av den nyfikna hjärnan och medvetandet (2013). Carlssons.

 • Lagercrantz, Hugo, I barnets hjärna (2012). Riviera förlag.

 • Lagerström, Ann, Knäck Koden – en hoppfull bok om dyslexi (2011). Bertil Hults pris.

 • Ljungström, Viveka, Hansson, Catharina, Boken om läsning: en handbok om barns språk- och läsutveckling (2006). Barnens bokklubb

 • Lundberg, Ingvar, Alla kan lära sig läsa och skriva (2006). Natur och Kultur.

 • Lundberg, Ingvar, Bornholmsmodellen. Vägen till läsning. Språklekar i förskoleklass(2007). Natur och Kultur.

 • Lundberg, Ingvar, Konsten att läsa faktatexter (2006). Natur och Kultur.

 • Lundberg, Ingvar och Herrlin, Katarina, God läsutveckling. Kartläggning och övningar (2005). Natur och Kultur.

 • Lundberg, Ingvar, Läsningens psykologi och pedagogik (2010). Natur och Kultur.

 • Lundberg, Ingvar och Sterner, Görel, Före Bornholm, Språklekar i förskolan (2010). Natur och Kultur.

 • Lundberg, Ingvar och Sterner, Görel, Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första skolåren – Hur hänger de ihop? (2006). Natur och Kultur.

 • Lundgren, Torbjörn och Ohlis, Karin, Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter (2003). FMLS.

 • Melin, Lars, Lisa lär läsa (1996). Studentlitteratur på bibliotek.

 • Sammanställning av lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Ladda ner som PDF.

 • Stadler, Ester, Dyslexi (1994). Studentlitteratur på bibliotek.

 • Westerlund, Monica och Segnestam, Ylva, Ett rikt språk (1988). Almqvist & Wiksell. (Endast för utlåning på bibliotek)

 • Westerlund , Monica, Barn i början – Språkutveckling i förskoleåldern (2009). Natur och Kultur.