Andra dyslexiorganisationer
 
 

Andra Organisationer

Här följer en lista på organisationer, svenska och internationella, som på olika sätt arbetar med dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och språkutveckling.

Svenska organisationer

Internationella organisationer 

Myndigheter och nationella kunskapscentra

Andra kunskapscentra