Filmer & Broschyrer

Kod-Knäckarna har under flera års tid satsat på att utveckla filmer och broschyrer med basfakta, råd och övningar. De är särskilt anpassade för föräldrar till förskolebarn och barn med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter, samt för pedagoger i förskolan och lärare i de tidiga skolåren.

Vi lyfter också fram bra böcker och annat material som behandlar språkutveckling, dyslexi och läs- och skrivsvårigheter.

To other languages

 
 

HITTA SPRÅKET!
En film till föräldrar om små barns språkutvecklig
0–5 år

HITTA LÄSNINGEN!
En film om hur du hjälper ditt barn att lyckas med ljud och bokstäver
5–8 år

TIDIG FOKUS PÅ LÄSUTVECKLING
Föreläsning om lässvårigheter och dyslexi.

FÖRÄLDRAR - EN RESURS
Broschyren beskriver vad läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi är.