• Kod-Knäckarnas material är gratis!

  • Se våra filmer. Streama eller ladda ner.
  • Skriv ut broschyrer och annat material.
  • På flera språk.
 • Hur kan jag hjälpa mitt barn?

  Vissa barn har lätt för att lära sig läsa, medan andra måste kämpa för att erövra bokstäverna och orden. Som förälder kan man känna sig maktlös när ens barn har problem med läs- och skrivutvecklingen, men det finns mycket du kan göra!

  Vi på Kod-Knäckarna vet av egen erfarenhet hur svårt det kan vara att hjälpa sitt barn. Var söker man information? Hur ska man sålla i informationen och undvika att drunkna i det man hittar? Och vad är skolans roll i det hela?

  Öva och repetera

  Du är i första hand förälder och ska inte ta över lärarens uppgift med att lära barnet läsa och skriva. Men det är en  fördel om du och läraren har ett gott samarbete, så att du kan hjälpa ditt barn att öva på det som de lärt sig i skolan. Barn med dyslexi behöver mycket övning och repetition för att de grundläggande sambanden mellan ljud och bokstäver ska sätta sig. I skolan finns inte alltid den tiden och varje extra stund hemma är värdefull.

  Av läraren kan du få råd och tips om material och övningar. Vi på Kod-Knäckarna har också tagit fram övningsmaterial som du och ditt barn kan använda. Det är resultat både av våra egna erfarenheter som föräldrar till barn med läs- och skrivsvårigheter och av aktuell forskning. Du kan säkert också själv hitta på övningar som passar ditt barn!

  Lek med språket!

  Hitta läsningen - omslagPå Kod-Knäckarnas ”Hitta läsningen!” finns många övningar som du och ditt barn kan göra tillsammans.

  Men glöm inte att vardagen är full av tillfällen då du kan leka med språket och träna läs- och skrivförmågan med ditt barn, utan att det känns som skolarbete! Här är några exempel:

  • Skoja om ord, hitta ord som rimmar (det går bra med nonsensrim  – ”Anna panna sockerkanna, Markus sparkus cykelbarkus…”), leta ord med samma begynnelseljud (Maja-moster-muffins-mysig-moln…), hitta alla ”S” i texten på mjölkpaketet, fundera över vad som händer med ett ord om man tar bort ett ljud i dem (”Vad blir ’gapa’ om jag tar bort ’g’?”)… Försök svara på alla frågor du får av ditt barn om ord och varför saker heter som de gör. Visa ditt barn hur roligt och spännande språk kan vara!
  • Högläsning utvecklar språket och förbereder barnet för egen läsning. Ni får en mysig stund tillsammans och i böckernas värld möter ni nya och spännande ord. Du själv uttalar orden tydligare när du läser än när du pratar, vilket gör att ditt barn får en bättre uppfattning om hur orden egentligen låter. Barnets ordförråd ökar och rustar barnet inför skolan och livet. Små barn som lyssnar på sagor blir vana vid skriftspråk och har ett försprång när det blir dags att läsa och skriva på egen hand. Och kom ihåg att även lite äldre barn kan njuta av att någon läser för dem.
  • Fyll vardagen med enkla skrivövningar. Ta dig de extra minuterna som krävs för att skriva inköpslistan tillsammans med ditt barn innan ni går och handlar. Skicka vykort eller sms till vänner och släktingar. Det är väl investerad tid!
  • Använd datorn i skrivträningen. En del barn har lättare att koncentrera sig när de skriver på datorn än när de ska forma bokstäver med penna. Texten på datorn blir prydlig och fel är lätta att ändra. Får barnet laborera med olika teckensnitt och färger på bokstäverna, blir skrivandet ännu roligare.

  Barnets självkänsla

  Det viktigaste att hjälpa barnen med, är att bevara deras självkänsla.

  Hos barn med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter kan självkänslan få en ordentlig törn när de märker att de inte hänger med kompisarna i läsandet och skrivandet. Det kan färga av sig på andra delar av skolsituationen och ibland på livet i stort. Då behöver vi föräldrar finnas till hands och påminna om barnets starka sidor och att alla har både starka och svaga sidor. Att behöva öva extra för att få flyt på läsningen och skrivningen är inget konstigt –  andra barn kan behöva träna på något annat.

  Du stöttar ditt barn genom att lyfta fram sådant som går bra. Beröm är bästa morot! Bortse från stavfelen i uppgifter där stavningen inte är huvudsaken utan fokusera på innehållet. På så sätt håller barnet motivationen uppe och det är en viktig drivkraft för lärandet.

  Sporra ditt barn och beröm varje litet framsteg. Lyft fram saker som ditt barn är bra på och de fina egenskaper ditt barn har. Se också till att göra roliga saker ihop som barn och förälder, så att inte all tid läggs på skolarbetet.