Stöd vid dyslexi

Barn med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter behöver extra träning för att lära sig läsa och skriva. Föräldrar, lärare och förskolepersonal kan göra en hel del för att hjälpa till. Kod-Knäckarna erbjuder kunskap, såväl som handfasta tips och övningar som stärker läs- och skrivutvecklingen på ett pedagogiskt och roligt sätt.

Du som förälder kan göra mycket mer än du tror för att stimulera det lilla barnets språk. Språkforskare och barnläkare betonar att läs- och skrivutvecklingen grundläggs redan under ett barns tidigaste år. När det blir dags att börja skolan blir det lättare för barnet att knäcka läskoden om ni under småbarnsåren pratat, läst och lekt med bokstäver, ord och meningar.

Välkommen till Kod-Knäckarna!

[catlist id=’7′ numberposts=’6′ post_type=’page’ excerpt=yes order=’DESC’ orderby=’date’ template=’kkn2′ thumbnail=’yes’]

  • Läs vad forskarna säger

    [catlist id=’20’ numberposts=’6′  post_type=’page’ excerpt=no order=’ASC’ orderby=’date’]