• Kod-Knäckarnas material är gratis!

  • Se våra filmer. Streama eller ladda ner.
  • Skriv ut broschyrer och annat material.
  • På flera språk.
 • Stöd vid dyslexi och tidig språkutveckling

  Skolbarn

  Barn med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter behöver extra träning för att lära sig läsa och skriva. Föräldrar och lärare kan göra mycket för att hjälpa till. Kod-Knäckarna erbjuder kunskap, såväl som handfasta tips och övningar på ett pedagogiskt och roligt sätt.

  Förskolebarn

  Du som förälder kan göra mycket mer än du tror för att stimulera det lilla barnets språk. Språkforskare och barnläkare betonar att läs- och skrivutvecklingen grundläggs redan under ett barns första år. När det blir dags att börja skolan är det lättare för barnet att knäcka läskoden om ni under småbarnsåren pratat, läst och lekt med bokstäver, ord och meningar.