Stöd vid dyslexi

Barn med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter behöver extra träning för att lära sig läsa och skriva. Föräldrar, lärare och förskolepersonal kan göra en hel del för att hjälpa till. Kod-Knäckarna erbjuder kunskap, såväl som handfasta tips och övningar som stärker läs- och skrivutvecklingen på ett pedagogiskt och roligt sätt.

Du som förälder kan göra mycket mer än du tror för att stimulera det lilla barnets språk. Språkforskare och barnläkare betonar att läs- och skrivutvecklingen grundläggs redan under ett barns tidigaste år. När det blir dags att börja skolan blir det lättare för barnet att knäcka läskoden om ni under småbarnsåren pratat, läst och lekt med bokstäver, ord och meningar.

Välkommen till Kod-Knäckarna!

 • Hitta språket! En film om små barns språkutveckling
  Under 2012–2017 arbetade vi med ett språkutvecklingsprojekt för barn i åldrarna 0–5 år. Målet var att förbättra barnens språköra och öka läsglädjen, för att minska risken för senare läs- och skrivsvårigheter.
  >>Läs mer
 • Har mitt barn dyslexi?
  Alla som har läs- och skrivsvårigheter har inte dyslexi, men i skolan ska man naturligtvis få det stöd man behöver, med eller utan dyslexidiagnos.
  >>Läs mer
 • Hur kan jag hjälpa mitt barn?
  En del barn har lätt för att lära sig läsa medan andra behöver kämpa betydligt mer för att erövra bokstäverna och orden. Det är lätt att känna sig maktlös när ens barn har problem med läs- och skrivutvecklingen, men det finns mycket vi som föräldrar kan göra.
  >>Läs mer
 • Vad kan jag som pedagog göra?
  Barn med dyslexi behöver extra hjälp med läs- och skrivinlärningen, helst både i skolan och i hemmet. Om du som lärare har ett gott samarbete med föräldrarna är mycket vunnet. Det blir en trygghet för barnen om de vuxna runt omkring jobbar mot samma mål.
  >>Läs mer
 • Kod-Knäckarnas filmer och broschyrer
  Vi vet hur krångligt det kan vara att hitta den hjälp och information som man som förälder behöver om man funderar över sitt barns läs- och skrivutveckling. Därför har Kod-Knäckarna under flera års tid satsat på att utveckla olika material med lättillgänglig information, basfakta, råd, tips och övningar.
  >>Läs mer