Välkommen till Kod-Knäckarna

Kod-Knäckarna är ett stöd för föräldrar till barn med läs- och skriv-svårigheter. Vi vet hur svårt det kan vara att se sitt barn kämpa med orden och bokstäverna och att inte veta hur man bäst kan hjälpa till.  På de här sidorna hoppas vi att du ska hitta många av svaren på dina frågor och även vägar vidare.

 • Nyhet: Ny film om små barns språkutveckling färdig maj 2014
  Under 2012 – 2014 arbetar vi med ett språkutvecklingsprojekt för barn i åldrarna 0 – 5 år. Målet är att förbättra barnens språköron och öka deras läsglädje, för att minska risken för senare läs- och skrivsvårigheter. Dvd:n som produceras inom ramarna för projektet kommer att innehålla olika språkstimulerande aktiviteter för barn i åldrarna 0 – 5 ...
  >>Läs mer
 • Har mitt barn dyslexi?
  Alla som har läs- och skrivsvårigheter har inte dyslexi, men i skolan ska man naturligtvis få det stöd man behöver, med eller utan dyslexidiagnos.
  >>Läs mer
 • Hur kan jag hjälpa mitt barn?
  En del barn har lätt för att lära sig läsa medan andra behöver kämpa betydligt mer för att erövra bokstäverna och orden. Det är lätt att känna sig maktlös när ens barn har problem med läs- och skrivutvecklingen, men det finns mycket vi som föräldrar kan göra.
  >>Läs mer
 • Vad kan jag som lärare göra?
  Barn med dyslexi behöver extra hjälp med läs- och skrivinlärningen, helst både i skolan och i hemmet. Om du som lärare har ett gott samarbete med föräldrarna är mycket vunnet. Det blir en trygghet för barnen om de vuxna runt omkring jobbar mot samma mål.
  >>Läs mer
 • Kod-Knäckarnas material
  Vi vet hur krångligt det kan vara att hitta den hjälp och information som man som förälder behöver om man funderar över sitt barns läs- och skrivutveckling. Därför har Kod-Knäckarna under flera års tid satsat på att utveckla olika material med lättillgänglig information, basfakta, råd, tips och övningar.
  >>Läs mer