• Kod-Knäckarnas material är gratis!

  • Se våra filmer. Streama eller ladda ner.
  • Skriv ut broschyrer och annat material.
  • På flera språk.
 • Hitta språket! En film om små barns språkutveckling

  Ett projekt i samarbete med Barnhälsovården i Uppsala

  Under 2012–2017 arbetade vi med ett språkutvecklingsprojekt för barn i åldrarna 0–5 år. Målet var att förbättra barnens språköra och öka läsglädjen, för att minska risken för senare läs- och skrivsvårigheter.

  Projektet genomfördes i samarbete med Barnhälsovården i Uppsala och med stöd av bland andra Arvsfonden.

  Hitta språket! delas under projekttiden ut via barnavårdscentralerna i Uppsala län. Avsnitten på filmen fungerar som diskussionsunderlag mellan personalen och föräldrarna. Cirka 20 000 dvd:er delas ut gratis. Att familjen kan se filmen i lugn och ro hemma och att de kan visa den för släktingar och vänner som finns runt barnet bör ge en extra god effekt.

  Språkstimulerande övningar

  Dvd:n Hitta språket! som produceras inom ramen för projektet, innehåller olika språkstimulerande aktiviteter. Filmen ska göra föräldrarna medvetna om det tydliga samband som finns mellan barnets språkutveckling i förskoleåldern och senare läs- och skrivförmåga, samt hur tidig språkutveckling kan få avgörande betydelse för barnets framtid.  Aktiviteterna som beskrivs är enkla för föräldrar att genomföra i vardagen.

  Tidig språkstimulans innebär till exempel att man som förälder tar sig tid att prata med sitt barn. Att man benämner föremål, pekar och förklarar. Det är också viktigt att föräldrar lyssnar in sitt barn och uppmärksamt följer och uppmuntrar barnets egna försök att kommunicera. Att ha tålamod att invänta svar från barnet är av stor betydelse.

  Filmen hittar du under menyn ”Hitta språket!”. Där finns också en broschyr med alla övningarna samlade.

  Flera språk

  Filmen finns översatt till engelska, arabiska, persiska, kurdiska och somaliska så att även föräldrar med annat modersmål än svenska kan ta till sig filmen.

  I samverkan med forskare

  Hitta språket! är framtagen i samverkan med de främsta forskarna på området och projektet genomförs i samarbete med Barnhälsovården i Uppsala län.

  För grundmanuset står Monica Westerlund, docent i logopedi och medicine doktor.

  Andra som bidragit till manuset är:
  Bodil Andersson Rack, logoped, läs- och skrivkonsult
  Anita Hildén, förskollärare, speciallärare, fil. mag. i pedagogik
  Solveig-Alma Halaas Lyster, professor vid Department of Special Needs Education, University of Oslo
  Görel Sterner, lärare, specialpedagog, bl a medförfattare till ”Före Bornholmsmodellen: Språklekar i förskolan”
  Dessutom har projektets referensgrupp bidragit till manus:

  Barbro Bruce, leg. logoped, universitetslektor, Malmö högskola
  Björn Kadesjö, överläkaren i barnneuropsykiatri, Sahlgrenska universitetssjukhuset
  Hugo Lagercrantz, professor i barnmedicin, Karolinska universitetssjukhuset
  Mats Myrberg, professor emeritus i specialpedagogik, Stockholms universitet

  Projektet genomförs med stöd av bland andra:

  Arvsfonden
  Prins Carl Gustafs Stiftelse
  Ragnar Söderbergs stiftelse
  Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
  Stiftelsen Oscar Hirsch Minne
  Åke Wibergs stiftelse

  Ladda ner Kod-knäckarnas projektbeskrivning [pdf]