• Kod-Knäckarnas material är gratis!

  • Se våra filmer. Streama eller ladda ner.
  • Skriv ut broschyrer och annat material.
  • På flera språk.
 • Mats Myrberg: Rätt pedagogik räddar 8 av 10 barn från dyslexi

  Mats Myrberg.

  Mats Myrberg, professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet, är övertygad:

  – Alla barn tjänar på en dyslexivänlig pedagogik. Det handlar absolut inte om att barnen ska lära sig läsa och skriva redan i förskolan, det finns inget som visar att det är en fördel. Men de måste öva sin fonologiska förmåga – sin förmåga att tänka på hur ord låter, att känna igen ljud i ord, att lyssna efter ljud som låter lika och olika och så vidare. Redan i förskolan måste man lägga grunden för läs- och skrivinlärningen genom en systematisk, målinriktad språkpedagogik.

  Rätt kompetens hos lärarna

  Ett sätt att göra detta är att leka med orden genom ramsor. Man kan engagera barnen, prata om hur de olika ljuden och orden känns i munnen, och hur de låter. Det är angeläget att etablera bokläsningsvanor tidigt. Mats Myrberg tar där även upp vikten av repetition. Nöt in berättelserna, upprepa dikter och ramsor, och läs samma bok på samma sätt om och om igen.

  En framgångsrik läs- och skrivinlärning hos barnen ställer höga krav på den svenska lärarutbildningen. Mats Myrberg önskar se ett tydligare specialpedagogiskt fokus på läs- och skrivpedagogiken i lärarutbildningen så att de blivande lärarna får den kompetens som krävs för att ge alla barn det stöd de behöver.

  – Utan en erfaren och skicklig lärare fungerar inga metoder alls. Läraren ska arbeta på ett strukturerat och målinriktat sätt. Följa upp var barnen ligger löpande, förklara enkelt och motivera för barnen varför detta görs. Barn som har svårigheter med läsning och skrivning behöver också extra tid med läraren, i en-till-en-situationer.

  Halkat efter Finland

  Från att tidigare ha varit i topp i internationella jämförelser över skolbarns utveckling börjar Sverige halka ner. Tydligast skillnad ser man vid en jämförelse med Finland, som ligger i topposition. Där ser läs- och skrivinlärningen annorlunda ut. Den är betydligt mer strukturerad än den svenska med tidigare och bättre resultatuppföljning. Dessutom är finska föräldrar mycket mer medvetna än svenska om hur det går för barnen med läs- och skrivinlärningen.

  – Om de märker att deras barn inte har lärt sig att läsa på höstterminen i ettan så tar de direkt kontakt med läraren och frågar vad som är fel?

  Läs mer om Mats Myrberg: Pedagogiska metoder för yngre barn