Ingvar Lundberg: Läs högt för era barn!

Ingvar Lundberg.

En högläsningsstund innebär mycket mer än att förmedla bokens innehåll. Under högläsningen får barnen lära känna orden, hur de hör ihop och hur berättelser är uppbyggda. Det säger Ingvar Lundberg, professor emeritus i psykologi, och skapare av den framgångsrika Bornholmsmodellen.

– Föräldrar har ett stort ansvar när det gäller högläsning. Här får de chansen att visa barnen att läsning är viktigt, intressant och betydelsefullt i livet. Dessutom ger stunden tillsammans närhet. Barnet sitter kanske i knäet och får känna att här är det någon som tycker om mig. Högläsningsstunder är goda tillfällen att förmedla den känslan, säger Ingvar Lundberg.

Den personliga närvarons magi

Han talar om den personliga närvarons magi. Det är i samspelet mellan oss människor som utvecklingen sker. För att barnen ska kunna utvecklas och mogna språkligt, socialt och emotionellt krävs närvaro och samspel med andra människor.

– Barn lär sig inte saker när de sitter isolerade som små forskare. Det är i mötet med andra som utvecklingen sker. Det är det som är den personliga närvarons magi. TV:n har inte alls samma genomslagskraft.

Barn som får höra många berättelser får bättre beredskap inför skolan. Det ger en inre föreställning om vad man kan förvänta sig av böcker och historier. Läs berättelserna med inlevelse! Låt barnen känna att ni också tycker att boken är spännande och att det är intressant att läsa böcker. Det är några av Ingvar Lundbergs råd för att väcka och behålla barns intresse för orden och bokstäverna.

Men för att barn ska lyckas lära sig läsa, knäcka den alfabetiska koden, krävs att de först förstår att orden har en så kallad formsida. Med det menas förståelsen för att språket består av ord, som inte bara betyder något utan också låter på ett visst sätt, är uppbyggda av ljud och att innehåll och form inte har något med varann att göra. ”Tåg” är ett kort ord, men tåg kan ju vara väldigt långa. Rimlekar och ramsor är ett sätt att öva barnen i att förstå ordens formsida.

– Språket är en avgörande förutsättning för att fungera som människa. Annars blir man ett barfotabarn i livet, en halv människa utan ord. Det är helt avgörande för skolframgången och vägen till orden går genom skriften, säger Ingvar Lundberg.

Bornholmsmodellen

För mer än 20 år sedan genomförde Ingvar Lundberg ett språkligt experiment på Bornholm under ett år. Resultaten  har lett till Bornholmsmodellen som använts i många skolor sedan dess. Bornholmsmodellen passar bra från förskoleklass, eventuellt något år tidigare. Men för de yngre på förskolan passar en mjukare modell bättre, säger Ingvar Lundberg.

– Då behöver man inte vara lika skolmässig som Bornholmsmodellen. Stimulera språket genom sagoläsning, berättelser, prata med barnen och fördela tilltalet mellan alla barn, inte bara de pratglada. Alla behöver verbal stimulans.

Lär mer om Ingvar Lundberg: Fördelar med högläsning