Vetenskapliga texter om dyslexi
 
 

Vetenskapliga texter om dyslexi

Om du vill fördjupa dig i forskning om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter finns en mängd böcker, artiklar och rapporter. Här tipsar vi om några av dem. 

  • von Euler, Curt, Dyslexi i belysning av forskning inom lingvistik, psykologi, genetik och neurologi (2001). Artikel skriven för projektet ”Språka loss”. 

  • Flera språk – fler möjligheter. Sammanfattning och förslag (2003). Rapport från Skolverket, nr 03:789. 

  • Holmberg, Malin, Engelska för dyslektiker (2001). Artikel skriven för projektet ”Språka loss”. 

  • Holmberg, Malin, HELP – for dyslexics (Holmberg English Learning Program)(2004). Specialpedagogiska institutet Läromedel, Göteborg. Finns att beställa från Bokverkstan

  • Kere, Juha och Finer, David, Dyslexi: stavfel i generna (2008). Karolinska Institutet University Press. 

  • Myrberg, Mats, Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. En forskningsöversikt (2001). Skolverket. 

  • Myrberg, Mats, Dyslexi en kunskapsöversikt (2007). Vetenskapsrådets rapportserie 2:2007. 

  • Wolff, Ulrika: Föreläsning Göteborgs universitet 2012. Film på YouTube  ”Framgångsmetodik för barn med läs- och skrivsvårigheter”