• Kod-Knäckarnas material är gratis!

  • Se våra filmer. Streama eller ladda ner.
  • Skriv ut broschyrer och annat material.
  • På flera språk.
 • Övningsexempel om ljud och bokstäver

  I det här avsnittet får ni leka med bokstäver och ljud! Syftet med övningarna som kommer nu är att hjälpa barnet att förstå hur ljud och bokstäver hänger samman, något som alla barn behöver lära sig.

  Barn med till exempel dyslexi brukar ha extra svårt att uppmärksamma ljuden i talet och i vilken ordning ljuden kommer, trots att deras hörsel är normal. Om man inte är säker på vilket ljud det är man hör, blir det förstås svårt att veta vilken bokstav som hör samman med ljudet.

  I övning F, G och H tränar ni sedan att höra att ord är uppbyggda av olika ljud.