• Kod-Knäckarnas material är gratis!

  • Se våra filmer. Streama eller ladda ner.
  • Skriv ut broschyrer och annat material.
  • På flera språk.
 • Kod-Knäckarnas projekt

  Kod-Knäckarnas olika projekt syftar till att hjälpa föräldrar att tidigt uppmärksamma om deras barn visar tecken på läs- och skrivsvårigheter, samt ge föräldrarna möjlighet att stötta sina barn på bästa sätt. Genom projekten har vi på Kod-Knäckarna också försökt underlätta mötet mellan föräldrar och lärare och ge dem gemensamma verktyg. Forskarna är eniga om att ett gott samarbete mellan skolan och hemmet är viktigt för barns läsutveckling.

  Projekten har bedrivits i fyra steg. Samtliga projekt har haft referensgrupper bestående av forskare på bland annat läs- och skrivsvårigheter. Föreningen har också knutit nära kontakt med andra forskare, logopeder, speciallärare, lärare och föräldrar.

  Läs mer om de fyra projektstegen.

  Kod-Knäckarna har fått ekonomiskt stöd av många stiftelser och fonder, däribland Riksbankens Jubileumsfond, Myndigheten för skolutveckling och Allmänna arvsfonden.

  Alla projekt har nogsamt utvärderats med goda resultat och föreningen har mottagit många tacksamma kommentarer från föräldrar och lärare.