• Kod-Knäckarnas material är gratis!

  • Se våra filmer. Streama eller ladda ner.
  • Skriv ut broschyrer och annat material.
  • På flera språk.
 • Lästips om dyslexi och språkutveckling

  Här har vi valt ut böcker och annat material som fungerar bra som komplement och fördjupning till Kod-Knäckarnas eget. Materialet belyser läs- och skrivsvårigheter från olika synvinklar och ger råd om hur man stimulerar den tidiga språkutvecklingen och läsutvecklingen.

  Andersson, Bodil, Belfrage, Louise och Sjölund, Eva, Smart start vid lässvårigheter och dyslexi (2006). Natur och Kultur.

  Bjar, Louise och Frylmark, Astrid, Barn läser och skriver (2009). Studentlitteratur.

  Bjar, Louise och Liberg, Caroline, Barn utvecklar sitt språk (2003). Studentlitteratur.

  Blomqvist, Clarissa och Wood, Anki, Läs- och skrivundervisning som fungerar. Intervjuer med lärare (2006). Natur och Kultur.

  Bruce, Barbro och Riddersporre, Bim, Kärnämnen i förskolan: Nycklar till livslångt lärande (2012). Natur och Kultur.

  FDB (Föräldraföreningen för dyslektiska barn), En värld av möjligheter (video, 2002).

  FDB (Föräldraföreningen för dyslektiska barn) LÄSK-pärmen – information om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi som tar upp kartläggning, åtgärdsprogram, engelskundervisning, betygsättning, arbetsminne med mera och ger tips både för undervisning och läxläsning. FDB.

  Lagercrantz, Hugo, Hjärnbrus: Om utvecklingen av den nyfikna hjärnan och medvetandet (2013). Carlssons.

  Lagercrantz, Hugo, I barnets hjärna (2012). Riviera förlag.

  Lagerström, Ann, Knäck Koden – en hoppfull bok om dyslexi (2011). Bertil Hults pris.

  Ljungström, Viveka, Hansson, Catharina, Boken om läsning: en handbok om barns språk- och läsutveckling (2006). Barnens bokklubb

  Lundberg, Ingvar, Alla kan lära sig läsa och skriva (2006). Natur och Kultur.

  Lundberg, Ingvar, Bornholmsmodellen. Vägen till läsning. Språklekar i förskoleklass(2007). Natur och Kultur.

  Lundberg, Ingvar, Konsten att läsa faktatexter (2006). Natur och Kultur.

  Lundberg, Ingvar och Herrlin, Katarina, God läsutveckling. Kartläggning och övningar (2005). Natur och Kultur.

  Lundberg, Ingvar, Läsningens psykologi och pedagogik (2010). Natur och Kultur.

  Lundberg, Ingvar och Sterner, Görel, Före Bornholm, Språklekar i förskolan (2010). Natur och Kultur.

  Lundberg, Ingvar och Sterner, Görel, Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första skolåren – Hur hänger de ihop? (2006). Natur och Kultur.

  Lundgren, Torbjörn och Ohlis, Karin, Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter (2003). FMLS.

  Melin, Lars, Lisa lär läsa (1996). Studentlitteratur.

  Sammanställning av lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan ­ särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Ladda ner som PDF.

  Stadler, Ester, Dyslexi (1994). Studentlitteratur.

  Westerlund, Monica och Segnestam, Ylva, Ett rikt språk (1988). Almqvist & Wiksell. (Endast för utlåning på bibliotek)

  Westerlund , Monica, Barn i början – Språkutveckling i förskoleåldern (2009). Natur och Kultur.