• Kod-Knäckarnas material är gratis!

  • Se våra filmer. Streama eller ladda ner.
  • Skriv ut broschyrer och annat material.
  • På flera språk.
 • Vetenskapliga texter om dyslexi

  Om du vill fördjupa dig i forskning om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter finns en mängd böcker, artiklar och rapporter. Här tipsar vi om några av dem.

  von Euler, Curt, Dyslexi i belysning av forskning inom lingvistik, psykologi, genetik och neurologi (2001). Artikel skriven för projektet ”Språka loss”.

  Flera språk – fler möjligheter. Sammanfattning och förslag (2003). Rapport från Skolverket, nr 03:789.

  Holmberg, Malin, Engelska för dyslektiker (2001). Artikel skriven för projektet ”Språka loss”.

  Holmberg, Malin, HELP – for dyslexics (Holmberg English Learning Program)(2004). Specialpedagogiska institutet Läromedel, Göteborg. Finns att beställa från Bokverkstan.

  Ingvar, Martin, En liten bok om dyslexi (2008). Natur och Kultur.

  Kere, Juha och Finer, David, Dyslexi: stavfel i generna (2008). Karolinska Institutet University Press.

  Likvärdig bedömning och betygssättning (2004). Rapport från Skolverket nr 04:858. Ladda ner rapporten som PDF.

  Myrberg, Mats, Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. En forskningsöversikt (2001). Skolverket.

  Myrberg, Mats, Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter (2003). Lärarhögskolan, Stockholm. Ladda ner rapporten som PDF.

  Myrberg, Mats och Lange, Anna-Lena, Identifiering, diagnostik samt specialpedagogiska insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter (Konsensusprojektet del 2) (2006). Lärarhögskolan, Stockholm. Ladda ner rapporten som PDF.

  Myrberg, Mats, Dyslexi en kunskapsöversikt (2007). Vetenskapsrådets rapportserie 2:2007.

  Wolff, Ulrika: Föreläsning Göteborgs universitet 2012,  ”Framgångsmetodik för barn med läs- och skrivsvårigheter