Tidigt fokus på läsutveckling – för barn med lässvårigheter och dyslexi

Dvd

(2007, 60 minuter)

För enskilt bruk: 150:-

Med institutionella rättigheter: 500:-

Dvd:n vänder sig till lärare och till föräldrar som vill veta hur man kan göra i skolan. Logoped Bodil Andersson Rack berättar om barns språkutveckling och de vanligaste orsakerna till läs- och skrivsvårigheter.

Hon beskriver hur tidigt fokus på läsning ger goda effekter på alla barns läsutveckling och ger råd om hur man går vidare.

Dvd:n har fem ämnesområden:

  • Talspråk och skriftspråk
  • Barns språkutveckling
  • Att bli en läsare och skrivare
  • Lässvårigheter och dyslexi
  • Åtgärder, bemötande och tips

Utvecklad av Kod-Knäckarna i samarbete med logoped Bodil Andersson Rack, Spella AB.