Föräldrar – en resurs för sina barn

Föräldramaterialet beskriver vad läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är. På ett enkelt sätt får du veta hur du kan hjälpa ditt barn i vardagslivet och med skolarbetet.

Broschyren och bildspelet är gjorda för föräldrar, men kan med fördel användas av lärare som en bra grund för dialog. Bildspelet är också en god utgångspunkt för samtal på t.ex. ett föräldramöte. Föräldramaterialet betonar betydelsen av samarbete mellan föräldrar och lärare.

Materialet har utvecklats av Kod-Knäckarna i samarbete med dr Ian Smythe, IBIS Consultants Ltd, och logoped Bodil Andersson Rack, Spella AB.

Bildspelet och broschyren finns på svenska, engelska, arabiska, persiska, sorani och somaliska.

Ladda ner broschyren här:

Dyslexi_SV Dyslexi_EN Dyslexi_SOM Dyslexi_Kurdish Dyslexi_Farsi Dyslexi_AR
Svenska Engelska Somaliska Kurdiska Farsi Arabiska

Se bildspelet gratis här: