• Kod-Knäckarnas material är gratis!

  • Se våra filmer. Streama eller ladda ner.
  • Skriv ut broschyrer och annat material.
  • På flera språk.
 • Hjälpmedel vid dyslexi

  Här hittar du tips om en rad olika hjälpmedel som kan underlätta läs- och skrivinlärningen. Vi hoppas att du hittar det som kan vara till hjälp för just ditt barn.

  • Fallerej Förlag, förlag med material till föräldrar till barn med läs- och skrivsvårigheter
  • Frölunda Data, övningsprogram och kompensatoriska hjälpmedel
  • Inläsningstjänst AB, inlästa läromedel och annan litteratur
  • MV-Nordic, Elevdata, övningsprogram och kompensatoriska hjälpmedel
  • Myndigheten för tillgängliga medier, Ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier som arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.
  • Oribi, datorstöd för personer med läs- och skrivsvårigheter
  • Svensk TalTeknologi, hjälpmedel inom området läs- och skrivsvårigheter
  • Veta Mer, övningsprogram och kompensatoriska hjälpmedel
  • Wordfinder, språkverktyg och elektroniska ordböcker
  • Ydis, språkpennor med lexikon och talsyntes