Hitta språket!
En film till föräldrar om små barns språkutveckling 0–5 år

Other languages

BroschyrKK_A4
Till filmen finns ett häfte där du kan följa med i övningarna och lära dig mer:
Hitta Språket [pdf]
Flyer-Hitta-spraket4
Informationsblad till Hitta Språket! [pdf]

Ett starkt språk är en viktig grund för barns möjligheter att lyckas i livet. I filmen ”Hitta språket!” får du enkla, lekfulla och roliga exempel på vad du själv kan göra i vardagen för att sätta fart på ditt barns språk. Det utvecklas bäst när du och ditt barn har samma fokus!

Ni ser. Ni hör. Ni gör olika saker tillsammans. Du bekräftar barnets kommunikation och så är språkutvecklingen igång! Ordsamlandet, läslusten och era förtroliga samtal ger ovärderlig kunskap inför skolstarten.

Filmen är indelad i fyra avsnitt.

Klicka på pilar längst ner till höger i filmrutan för att se avsnittet i fullskärm.
Klicka på pilar för att ladda ner filmen till din dator.

Inledning – Till dig som är förälder

Ladda ner

Del 1 – Från födseln till de första orden

Ladda ner

Del 2 – Från ett ord till många

Ladda ner

Del 3 – Hela meningar och resonemang

Ladda ner