• Kod-Knäckarnas material är gratis!

  • Se våra filmer. Streama eller ladda ner.
  • Skriv ut broschyrer och annat material.
  • På flera språk.
 • Pedagogiska metoder och hjälpmedel för yngre barn

  För yngre barn med dyslexi finns en rad viktiga faktorer för lyckad läs- och skrivpedagogik (enligt Mats Myrbergs konsensusprojekt 2006.):

  • Ägna mycket tid åt läs- och skrivinlärningen. Eleven behöver en-till-en-undervisning av sin lärare.
  • Läraren måste också känna till och bemästra olika metoder för att hjälpa barn med dyslexi. Det finns ingen universalmetod, olika barn lär sig på olika sätt, men viktigt är att eleven får träna sina fonologiska förmågor.
  • Sätt in specialpedagogiska insatser för att eleven inte ska hinna drabbas av en negativ självbild eller fastna i användandet av verkningslösa strategier.
  • Eleven måste få känna att han eller hon lyckas i sitt arbete: ”Jag kan!”
  • Läslusten är viktig för att eleven ska känna motivation att lära sig läsa.
  • Läraren måste kunna bedöma var i sin läs- och skrivutveckling eleven befinner sig. För att kunna göra det, måste läraren uppmärksamma och förstå de strategier eleven använder för att klara sina uppgifter och därifrån hjälpa eleven vidare i sin utveckling.
  • Det är viktigt med upprepad högläsning, där eleven får läsa samma text flera gånger och känna att det går bättre och bättre. Samtidigt blir det tydligt för läraren vilka fel som blir kvar och alltså är de största stötestenarna för eleven.
  • Datorbaserat stöd till eleverna kan också vara till stor hjälp om det används rätt. Datorn får inte ersätta kommunikationen med läraren och programmen får inte vara för svåra att hantera.