• Kod-Knäckarnas material är gratis!

  • Se våra filmer. Streama eller ladda ner.
  • Skriv ut broschyrer och annat material.
  • På flera språk.
 • Stor amerikansk undersökning

  I ett av de mest omfattande projekten som någonsin utförts inom läsområdet, granskade en grupp i USA för några år sedan över 115 000 (!) forskningsstudier om läsinlärning (National Institute of Child Health and Human Development, NIH, DHHS, 2000).

  Gruppen urskiljer några faktorer som mycket tydligt utmärker effektiva läsinlärningsmetoder:

  Fonologisk medvetenhet

  Undervisning i fonologisk medvetenhet där barnen lär sig uppmärksamma ljuden i de talade orden genom att öva sig i att känna igen ljud, dela upp talade ord i ljud, sätta samman ljud till talade ord och förändra ord genom att flytta ljud i dem. – Hör du något ”n” i ordet måne? – Vilka ljud behövde jag för att bygga ordet måne? – Vad blir det för ord om du sätter samman ljuden ”n”, ”ooo” och ”s”? – Vad händer med ordet nos om du tar bort ljudet ”n”?

  Sambandet mellan ljud och bokstäver

  Träning i hur talspråkets ljud och alfabetets bokstäver hänger samman: Ljudar man ihop bokstäverna n-o-s får man ordet nos.

  Högläsning

  Högläsning där barnen får kontinuerlig, muntlig återkoppling från en lärare. Genom att läsa högt övar barnen upp sin lässäkerhet och sitt läsflyt.

  Läsförståelse

  Övning i olika strategier för läsförståelse: Barnen behöver få träna sig på att återge information, ifrågasätta författarens syfte och att sammanfatta vad de läst. Det är inget som kommer ”som ett brev på posten” genom att man läser. Att läsa olika typer av texter – faktatexter, berättelser, recensioner, reklamtexter och så vidare – kräver olika slags lässätt.