• Kod-Knäckarnas material är gratis!

  • Se våra filmer. Streama eller ladda ner.
  • Skriv ut broschyrer och annat material.
  • På flera språk.
 • Lyckad läsinlärning

  Professor Mats Myrberg vid Lärarhögskolan i Stockholm genomförde för några år sedan på Skolverkets uppdrag en översikt av forskningen kring läs- och skrivsvårigheter (Myrberg, 2002). Ett avsnitt utgörs av en utvärdering av pedagogiska läsinlärningsprogram för elever med läs- och skrivsvårigheter.

  Där sägs bland annat följande:

  • Specialutbildade lärare bör hålla i läsinlärningsprogrammen.
  • Effektiva läsinlärningsprogram utmärks av att eleven tränar läsning och skrivning på alla nivåer. Man övar såväl fonologisk medvetenhet och rättstavning som läsförståelse.
  • De program som lägger mest tid på direkt undervisning i hur man gör när man läser och skriver, hur ljud och bokstav hänger samman, ger bäst resultat. Olika läsinlärningsprogram är komponerade på olika vis och lägger tyngden på olika moment, till exempel tyst bokläsning, högläsning, stavning, textskrivande och ljudsäkerhet.
  • Program lyckas bättre om de innehåller träning av fonologisk medvetenhet. För barn med dyslexi är sådan träning till och med en förutsättning för framgång.
  • Det räcker inte med ”mer av samma”. Lästräningsprogrammet måste innehålla moment som tillför något mer och annorlunda än det man får i den vanliga undervisningen. Att gå om en klass hjälper följaktligen inte heller.
  • Individuell undervisning är samhällsekonomiskt lönsamt jämfört med halvklasslösningar med vanlig undervisning. Att gå i ”läsklass” löser inte problemet.