• Kod-Knäckarnas material är gratis!

  • Se våra filmer. Streama eller ladda ner.
  • Skriv ut broschyrer och annat material.
  • På flera språk.
 • Forskningen och praktiken

  I skolan bör vi använda läsinlärningsmetoder som har utvärderats och har vetenskapligt stöd. Parallellt får vi förlita oss på ”beprövad erfarenhet”, det vill säga sådant som använts i undervisningen i många år och visat sig ge goda resultat, men som inte alltid granskats under vetenskaplig lupp.

  Det är lätt att få uppfattningen att forskningen om läs- och skrivsvårigheter och verksamma läsinlärningsmetoder spretar åt alla håll. Med jämna mellanrum poppar nya trender och ”mirakelmetoder” upp. För en förälder kan det vara mycket svårt att navigera bland informationen. Istället är lärarens kompetens helt avgörande för hur det går för barnet.

  Här här kan du ladda ner en pdf med en kortfattad redogörelse för vad forskningen säger. Sammanfattningen är hämtad från boken Smart start vid lässvårigheter och dyslexi, av Bodil Andersson, Louise Belfrage och Eva Sjölund (2006, Natur och Kultur. Det är en bok som riktar sig till föräldrar och lärare till barn i de första skolåren med basfakta och tips om hur man upptäcker och stöttar barn som kämpar med sin läs- och skrivinlärning.