• Kod-Knäckarnas material är gratis!

  • Se våra filmer. Streama eller ladda ner.
  • Skriv ut broschyrer och annat material.
  • På flera språk.
 • Mer forskning

  • Forskningen och praktiken
   I skolan bör vi använda läsinlärningsmetoder som har utvärderats och har vetenskapligt stöd. Parallellt får vi förlita oss på ”beprövad erfarenhet”, det vill säga sådant som använts i undervisningen i många år och visat sig ge goda resultat, men som inte alltid granskats under vetenskaplig lupp.
   >>Läs mer
  • Lyckad läsinlärning
   Professor Mats Myrberg vid Lärarhögskolan i Stockholm genomförde för några år sedan på Skolverkets uppdrag en översikt av forskningen kring läs- och skrivsvårigheter (Myrberg, 2002). Ett avsnitt utgörs av en utvärdering av pedagogiska läsinlärningsprogram för elever med läs- och skrivsvårigheter.
   >>Läs mer
  • Ett framgångsrikt arbetssätt
   I det så kallade Konsensusprojektet, lett av professor Mats Myrberg, ringade man genom intervjuer in vad som förenar svenska forskares syn på läs- och skrivfrågor
   >>Läs mer
  • Stor amerikansk undersökning
   I ett av de mest omfattande projekten som någonsin utförts inom läsområdet, granskade en grupp i USA för några år sedan över 115 000 forskningsstudier om läsinlärning
   >>Läs mer