• Kod-Knäckarnas material är gratis!

  • Se våra filmer. Streama eller ladda ner.
  • Skriv ut broschyrer och annat material.
  • På flera språk.
 • Dyslexiforskning

  Forskningen har visat att dyslexi har genetiska orsaker. Oavsett skälen till varför ett barn har svårt att lära sig läsa och stava, finns det mycket som kan underlätta läsinlärningen. En framgångsrik lärare använder flera metoder och anpassar dem till varje barn.

  Barn med dyslexi behöver extra hjälp med att lära sig läsa och skriva, både i skolan och i hemmet. Ett gott samarbete mellan lärare och föräldrar ger goda förutsättningar  Forskarna framhåller föräldrarnas betydelse för barnets skolframgång. Det blir en trygghet för barnen om de vuxna runt omkring jobbar mot samma mål. Högläsning, övning och repetition är några av nycklarna.

  Här låter vi några av Sveriges främsta forskare på området ge sina bästa råd. Läs gärna även forskningssammanfattningen på denna sajt.

  • Martin Ingvar: Alla barn har rätt till bra läsning
   För framgång i skolan krävs en lyckad språkinlärning, vilket i sin tur kräver bättre kompetens i läsinlärning hos lärarna. Men där har den svenska skolan svikit barnen på senare år, säger hjärnforskaren Martin Ingvar, som vill att lärarutbildningen ska fokusera mer på läs- och skrivinlärning.
   >>Läs mer
  • Ingvar Lundberg: Läs högt för era barn!
   En högläsningsstund innebär mycket mer än att förmedla bokens innehåll. Under högläsningsstunden får barnen lära känna orden, hur de hör ihop med andra och lära sig hur berättelser är uppbyggda. Det säger Ingvar Lundberg, professor emeritus i psykologi, och skapare av den framgångsrika Bornholmsmodellen.
   >>Läs mer
  • Mats Myrberg: Rätt pedagogik räddar 8 av 10 barn från dyslexi
   ”Hos ungefär 50 % av dem som diagnostiseras med dyslexi finns en genetisk, ärftlig förklaring. För den andra hälften kan exempelvis miljö och bristande pedagogik vara orsaken. Med dyslexivänlig pedagogik redan i förskolan kan 80 procent av barnen bli hjälpta.”
   >>Läs mer
  • Ulrika Wolff
   Ulrika Wolff: Tidig intensivträning ger bäst resultat
   Elever med dyslexi som erbjuds intensiv lästräning under en begränsad period får en rejäl skjuts i läsutvecklingen och har då en chans att komma ikapp sina klasskamrater. Det ger inte bara bättre läsflyt, utan också självkänsla, konstaterar läsforskaren Ulrika Wolff. Men specialträningen ska inte ses som någon ”quick fix”. För att utvecklas till en god ...
   >>Läs mer